Oblasti činnosti

 • Výstavba kabelových vedení do 35kV.
 • Výstavba venkovních vedení do 35kV.
 • Výstavba vestavěných trafostanic 22/0,4kV.
 • Výstavba kompaktních trafostanic 22/0,4kV.
 • Výstavba sdělovacích vedení pro energetiku.
 • Výstavba veřejného osvětlení.
 • Realizace přípojek ze sítě PREdi, a.s.
 • Údržba a opravy poruch kabelových skříní sítě PREdi, a.s.
 • Montáže spojek a koncovek do 35kV.
 • Projektování rozvodných zařízení a sdělovacích sítí pro energetiku.
 • Pronájem stavebních trafostanic 22/0,4kV.
 • Pronájem skladově administrativních prostor.
 • Geodetické práce - geodezie v oblasti výstavby, geometrické plány, pasportizace objektů - poptáváte geodetické práce?
 


Firma je držitelem oprávnění PREdi, a.s. k připojování nových zařízení do sítě VN PREdi.